Sökning: "Elin Holgersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Elin Holgersson.

 1. 1. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER

 2. 2. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 3. 3. En lovande karriär eller hotande barriär? En studie om glastaket på universitetsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Holgersson; Alma Andersson Bergill; [2019]
  Nyckelord :glastaket; stereotyphot; self-efficacy; chefsposition; inkomstnivå; jämställdhet; glass ceiling; stereotype threat; manager position; income level; equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män samt är i klar majoritet bland universitetsstudenter. Trots detta är kvinnor i tydlig minoritet på arbetslivets topp. När studierna är klara och arbetslivet tar vid skiftar dominansen. LÄS MER

 4. 4. BARN I DEN TÄTA STADEN - BARNS UTEMILJÖER I DEN PÅGÅENDE FÖRTÄTNINGEN AV MALMÖ STAD

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Holgersson; Elin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; förtätning; grönområde; lek; motion; stadsplanering; utemiljöer; city-planning; child-perspective; densification; exercise; green areas; outdoor environments; play;

  Sammanfattning : Det pågår ett förtätningsarbete i Malmö stad, och i övriga delar av Sverige. Samtidigt har det i media uppmärksammats att det finns en generell oro kring att barn och barns platser i staden glöms bort i stadsplaneringen. LÄS MER

 5. 5. Två underbara resor : En komparativ analys av två versioner av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Rydgård; Elin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; Irmeli Latvala; adaption; komparativ; karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför en lätt moderniserad utgåva av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) med Irmeli Latvalas adaption Nils Holgersson på lätt svenska (2017). Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1981) är en välkänd berättelse om en ung svensk pojke som upptäcker Sveriges geografi tillsammans med en vildgåsflock. LÄS MER