Sökning: "Elin Isberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Isberg.

  1. 1. Upplevelsen av anställningsrelationen under en outsourcingprocess

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Elin Dufva; Anna Isberg; [2012]
    Nyckelord :Psykologiskt kontrakt; anställningsrelation; organisatorisk förändringsprocess.;

    Sammanfattning : This study explores employees subjective experience of their employment relation before and during an outsourcing process and has its starting point in the concept of the psychological contract. Eight employees, in the process of being outsourced, were interviewed. LÄS MER