Sökning: "Elin Jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elin Jacobsson.

 1. 1. Logistikens kritiska roll i byggprojekt - En fallstudie om betonggjutningsarbetet på Nya Kungälvs sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jacobsson; Johanna Sandberg; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistikarbetet inom byggbranschen är en stor utmaning då förutsättningarna kontinuerligtförändras och varje projekt är unikt. Ihop med detta är branschen dessutom känd för attutsättas för många säkerhetsrisker. LÄS MER

 2. 2. Environmental Impact Analysis of Flax Fibre Cultivation for Composite Reinforcement

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Elin Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :flax fibre; life cycle assessment; reinforcement; environmental impact assessment;

  Sammanfattning : Searching for environmentally sustainable alternatives for reinforcement of composite materials, flax fibre has one of the most promising potentials due to its desired mechanical properties. The fact that flax is a bio-material, in contrast to conventional synthetic fibres, does not ensure a less environmental impact. LÄS MER

 3. 3. Tillämplig lag på internationella arv : en jämförelse mellan de svenska autonoma lagvalsreglerna och EU:s Arvsförordning samt en undersökning av Arvsförordningens effekter i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Jacobsson; [2014]
  Nyckelord :Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Interventioner för att främja viktnedgång hos vuxna patienter -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emmelie Jacobsson; Elin Johansson; [2014]
  Nyckelord :Stöd; obesitas; övervikt; motivation; kost;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett hälsoproblem världen över och de två senaste årtionden har en ökning skett bland överviktiga. Syftet med litteraturstudien var att beskriva interventioner riktat mot att främja viktnedgång. LÄS MER

 5. 5. Attityder till hormonella preventivmedel bland kvinnor 20-24 år i Stockholms län : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER