Sökning: "Elin Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Elin Jansson.

 1. 1. Undervisning : En studie om förskollärares uppfattningar kring undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Larsson; Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Undervisning; Kommunikation; Interaktioner; Medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar vad begreppet undervisning innebär samt hur de arbetar med undervisning i förskolans verksamhet. Undervisningsbegreppet förtydligas i nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019. LÄS MER

 2. 2. "Vi lever och dör och undrar varför, varför?" : Att få ta del av existentiella tankar vid ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elin Emilsson; Rita Jansson; [2019]
  Nyckelord :döden; existentiella tankar; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors roll är att främja patienternas hälsa och välbefinnande fram till döden. Det är viktigt att visa förståelse för patientens livsvärld och även ta hänsyn till de existentiella, spirituella och kulturella behoven. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av triagesjuksköterskans kliniska erfarenhet i triagebedömningen på akutmottagning : En kvantitativ sekundäranalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Jansson Pravitz; [2019]
  Nyckelord :Triage; triage assessment; triage level; nurse; experience; emergency department; Triage; triagebedömning; triagenivå; triagesjuksköterska; erfarenhet; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Triage är numera en viktig del i den moderna sjukvården och innebär prioritering och sortering av patienter. Triagebedömningen utförs oftast av en triagesjuksköterska och då med hjälp av en triageskala som till stor del är avgörande för hur länge patienten bedöms kunna vänta på läkarbedömning. LÄS MER

 4. 4. No, it is more often those with a high performance level, and good English knowledge, who experience anxiety : A qualitative study of teachers’ experiences of speaking anxiety in Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Jansson; [2019]
  Nyckelord :FLSA; Foreign Language Anxiety; spoken production; student anxiety; teachers’ role.
; Oro över främmande språk; muntlig produktion; elevers ångest; lärares roll.;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to explore teachers’ experiences of student anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their experiences of what causes anxiety in their students and what strategies they have found work best in order to decrease speaking anxiety. LÄS MER

 5. 5. Att leva med endometriosEn sjukdom som påverkar flera aspekter av livet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Embretsén Varro; Elina Jansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER