Sökning: "Elin Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elin Jensen.

 1. 1. "Att vara en närvarande pedagog" : En kvalitativ studie om hur lärande kan främjas genom den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jensen; Emma Eidert; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; fri lek i förskola; barns lek; lek som verktyg; lek och undervisning; free play preschool; barn och fri lek; lek; lekens betydelse; lekens innebörd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan tar tillvara på den fria leken samt deras syn på fri lek och hur det kan kombineras med lärande. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: ”Hur tar pedagogerna tillvara på barnens fria lek för att möjliggöra lärande?” samt ”På vilket sätt anser pedagogerna att den fria leken kan möjliggöra lärande?”. LÄS MER

 2. 2. Hire or fire?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elin Larsson; Antonia Zander; [2019]
  Nyckelord :Active Management; Carhart’s Four Factor Model; Gross and Net Returns; Jensen’s Alpha; Sharpe Ratio.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Today fund investment options are endless. To be able to profit, talented fund managers are of great importance. The purpose of this thesis is to communicate the real performance of managers and if they are skilled enough to cover their costs. This analysis can contribute to the decision of hiring or firing a fund manager. LÄS MER

 3. 3. "Men det är ju bara tjejer som kan vara Lucia!" : - Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jensen; Erika Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Picture books; gender; gender patterns; stereotype; preschool; Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picturebooks depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where workwith gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should bemediated by those who are active in the preschool. LÄS MER

 4. 4. Men det är ju bara tjejer som kan vara lucia : Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett hgenusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Ljungberg; Elin Jensen; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : Abstract The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picture books depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where work with gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should be mediated by those who are active in the preschool. LÄS MER

 5. 5. Does gender balance on the corporate board have an impact on the equity performance?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tove Arrelid; Elin Forsberg; [2017-02-09]
  Nyckelord :gender equality; board diversity; quotas; performance evaluation; equity performance; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine whether a gender equal board of directors have an impact on the equity performance during the examination period of December 2011 to December 2016. This study shows that the gender balanced portfolio outperforms the non-gender balanced portfolio in all investigated performance measures. LÄS MER