Sökning: "Elin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden Elin Johansson.

 1. 1. DRIVER ENGAGEMENT User experience of static & dynamic interaction and engagement in Non-Driving Related Activities in Automated Vehicles - An experimental study

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Johansson; Sara Börjesson; [2023-05-19]
  Nyckelord :Non-Driving Related Activities; Take-over Request; SAE Level 4; Engagement; Situational Awareness; Self Assessment Manikin; The Contextual Control Model; Take-Over Scenario;

  Sammanfattning : The rapid development of automation in vehicles is reshaping the role of the driver and consequently changing driver behavior. This study is based on the SAE level 4 of automation, i.e the autonomous vehicle (AV) can drive fully autonomously in a conditioned area. LÄS MER

 2. 2. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 3. 3. VILLKOREN FÖR ANVÄNDANDET AV TECKEN SOM STÖD I FÖRSKOLAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2023]
  Nyckelord :förskola; tecken som stöd; utbildningsmöjligheter; villkor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att utveckla kunskap om villkoren för användandet av tecken som stöd inom förskolan. Fokus i frågeställningarna låg på hur tecken som stöd användes i verksamheten, hur personalen utbildades, vilket material som användes, om personalen såg några svårigheter och hinder i arbetet samt om det fanns några skillnader i villkoren beroende på förskolornas storlek eller var de låg belägna. LÄS MER

 4. 4. Barns bostadsköp med stöd av förälder : En analys av frågor som kan uppkomma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Johansson Ålund; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Möjligheterna för unga att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden begränsas av det ekonomiska utgångsläget i samhället. Höga räntor och dyra bostäder gör bostadsförvärv väldigt kostsamma och det är svårt för unga att både uppfylla kraven som ställs för att bli beviljad en bostadskredit och ha ett sådant lönsamt sparande att denne kan ensam förvärva en bostad. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv tillgänglighet på folkbibliotek : En kvalitativ intervjustudie om kognitiv tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Alm; Karin Alm; [2023]
  Nyckelord :bibliotek; kognitiv tillgänglighet; kognitiv funktionsnedsättning; information; informationskategorier; biblioteksutveckling; bemötande; delaktighet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute with knowledge on how library staff work to increase cognitive accessibility for people with cognitive disabilities in libraries. According to the Swedish Library Act and The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), people with cognitive disabilities are a priority group. LÄS MER