Sökning: "Elin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden Elin Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet, vård under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Olsson; Matilda Johansson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Pandemi; Covid-19; Sjuksköterska; Erfarenhet; Stöd; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som sprider sig mellan människor och orsakar farsot benämns somen epidemi. När en epidemi får spridning över hela världen klassas den som en pandemi.Pandemier har huserat jordklotet i flera århundraden. LÄS MER

 2. 2. Virusets våldsamma symptom. Om socialarbetares upplevelser av covid-19 pandemin och dess konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Johansson; Katarina Baskarad; [2021-02-24]
  Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stödbehov; stödinsatser; covid-19;

  Sammanfattning : Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är en utsatt grupp som börjar bli allt mer prioriterad inom socialtjänsten i Sverige. Det yttersta ansvaret att ge dessa kvinnor det stöd de behöver ligger hos socialnämnden. LÄS MER

 3. 3. Att varje dag vara förälder i motvind : En kvalitativ litteraturstudie som belyser hälsan hos föräldrar till ett barn med autismspektrumstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Söderberg; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; barn; föräldrar; föräldraskap; hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder finns ett betydelsefullt ansvar över sitt barns fungerande vardag och hälsa. Förväntningar på att bli förälder till ett barn som följer normen kan drastiskt behöva förändras då barnet istället föds med en utmanande diagnos. Ett barn med autismspektrumstörning kräver både resurser, stöd och kärlek. LÄS MER

 4. 4. Vad är viktigast? : En kvalitativ vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring vad som är barnets bästa i frågor som gäller familjehemsplacerade barns fortsatta boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Frank; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best interests of the child is a principle that social workers need to consider in their work.However, there is no clear definition of what the best interests of the child entail. Socialworkers make different intervention decisions even though they are presented with the sameinformation and misjudgments can lead to serious consequences. LÄS MER

 5. 5. "Vi har ju barnet i fokus" : Familjebehandlares berättelser om umgängen med familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Johansson; Anes Dujsic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja hur barnets bästa och behov konstrueras i familjebehandlares berättelser om sina erfarenheter kring dilemman och deltagande i umgängen mellan familjehemsplacerades barn och deras biologiska föräldrar. Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju professionella familjebehandlare, vars berättelser analyseras utifrån en narrativ ansats. LÄS MER