Sökning: "Elin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Elin Johansson.

 1. 1. Motivation : En studie om motivation under gymnasietiden hos alpina skidgymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :motivation; idrottspsykologi; skidåkning; alpint; SMS; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt deltagande i idrotten. ·       Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? ·       Ändras motivationen från första året till sista året? Metod Denna studie har en kvantitativ ansats för att den ska kunna svara på frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 3. 3. Lärandets avtryck på byggföretags verksamhetsstyrning : En studie applicerat på ÄTA-arbeten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Johansson; Elinor Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Programmera mera? : Användandet av programmering i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Hjalmarsson; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :matematikundervisning; programmering; tpack; kompetenser; användande;

  Sammanfattning : Skolan förändras i takt med att samhället förändras och under hösten 2018 reviderades läroplanen, Lgr11 med programmering som nytt inslag i ämnena matematik och teknik. I studien analyseras hur programmering används i matematikundervisningen och lärarnas inställning till programmering. LÄS MER

 5. 5. Förälder och ex-kriminell : En kvalitativ studie om hur män och kvinnor stämplas och stigmatiseras utifrån stereotypa föreställningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Johansson; Stella Ekström; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; ex-kriminell och avvikare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ex-kriminella mammor respektive pappor upplevt sina myndighetskontakter och om de blivit stigmatiserade och stämplade utifrån sin kriminella bakgrund. För att uppnå syftet har vi utifrån en fenomenologisk ansats genomfört tio kvalitativa intervjuer. LÄS MER