Sökning: "Elin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden Elin Johansson.

 1. 1. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 2. 2. Svenska logopeders användning av afasivänligt skriftligt informationsmaterial : Används afasivänligt skriftligt informationsmaterial och är materialen verkligen afasivänliga?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Elin Kahn; Rosanna Cunningham; [2020]
  Nyckelord :afasi; afasivänligt; skriftligt informationsmaterial; logopedi;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: This study aimed to investigate if Swedish speech and language pathologists use aphasia-friendly written information. The secondary aim of the study was to examine written materials provided by speech and language pathologists and determine if their materials could be classified as aphasia-friendly according to previous research. LÄS MER

 3. 3. ATT BILDA FAMILJ - NU, SEN ELLER ALDRIG? : En kvantitativ studie av hur svenska universitetsstudenter förhåller sig till familjebildning och barnafödande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Johansson; Emma Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Family formation; Stability; Identity; Partnership; Career; Familjebildning; Stabilitet; Identitet; Partnerskap; Karriär;

  Sammanfattning : Utbildning, karriär och idealt partnerskap. Detta är tre faktorer som anses avgörande för när universitetsstudenter i Sverige vill bilda familj. Att det finns en senareläggning av familjebildning bland studenter i Sverige är ett faktum och dessa tre faktorer har en inverkan på fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Stina Isaxéll; Ida Johansson; Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Women; Living with and feelings; Bröstcancer; Upplevelse; Kvinna; Leva med och känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje timme får en kvinna i Sverige en bröstcancerdiagnos, det är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos kvinnor. Vid diagnostiserad bröstcancer finns det olika behandlingsmetoder, ofta kombineras flera metoder för att få bästa resultat. LÄS MER

 5. 5. Är enkla jobbvägen till social inkludering? : En intervjustudie om utrikes födda kvinnors upplevelser kring om och hur enkla jobb bidrar till social inkludering samt en ökad förståelse för det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Floby; Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER