Sökning: "Elin Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Elin Johnsson.

 1. 1. Transboundary caprine diseases in Zambia : A study on seroepidemiology and associated risk factors for peste des petits ruminants, foot and mouth disease and contagious caprine pleuropneumonia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :peste de petits ruminants; contagious caprine pleuropneumonia; foot and mouth disease; caprine;

  Sammanfattning : Peste des petits ruminants (PPR), contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), and foot and mouth disease (FMD) are highly contagious that can rapidly spread throughout a country. Due to the many health effects, and potentially high mortality, they have an extensive impact on the production system. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Stina Isaxéll; Ida Johansson; Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Women; Living with and feelings; Bröstcancer; Upplevelse; Kvinna; Leva med och känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje timme får en kvinna i Sverige en bröstcancerdiagnos, det är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos kvinnor. Vid diagnostiserad bröstcancer finns det olika behandlingsmetoder, ofta kombineras flera metoder för att få bästa resultat. LÄS MER

 3. 3. Sy ända in i graven : Jämförelse mellan tre vikingatida gravfälts textilrelaterade fynd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :textile production; Viking age; spindle whorls; weaving tablets; correspondence analysis; textilproduktion; vikingatid; sländtrissor; vävbrickor; korrespondens analys; Gotland; Barshalder; Broe; Ire;

  Sammanfattning : This essay will treat the Gotlandic textile production during the Viking period (790 AD­–1150 AD) by studying the three grave fields, Barshalder in Grötlingbo parish, Broe in Halla parish and Ire in Hellvi parish. The focus of the study are the textile related objects, spindle whorls, weaving tablets, needles and needle cases found at the grave fields. LÄS MER

 4. 4. THE DUO PROJECT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : As a reaction to our current fast living and increasingly individualistic society, the focus on presence and need for human interaction is rising. With inspiration from Marina Abramovic’s performance work “The artist is present” at MoMa in New York, this project has been focusing on how to create a setting which enhances the interaction between two people. LÄS MER

 5. 5. ATT LEVA MED STROKE : Patienters upplevelser av sjuksköterskors stöd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Johnsson; Pascal Wandel; [2018]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; patienter; sjuksköterskor; stroke; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna i världen relaterat till funktionsnedsättning och död. I Sverige utgör stroke den tredje vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död där dess komplikationer kan leda till att patienters värld kan förändras drastiskt. LÄS MER