Sökning: "Elin Kilsberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Kilsberger.

  1. 1. Barnmorskors erfarenhet vid handhavandet av sena aborter : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Jenny Embrant; Elin Kilsberger; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utförs årligen 35 000–38 000 aborter. Medicinsk abort är den metod som rekommenderas vid sena aborter. Kvinnor beskriver att stöd, information och närvaro under abortprocessen var betydelsefullt och skapade trygghet. Under sena aborter ökar behovet av professionellt stöd. LÄS MER