Sökning: "Elin Kindlundh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Kindlundh.

 1. 1. Verification of HARMONIE-AROME, ECMWF-IFS and WRF: Visibility and Cloud Base Height

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elin Kindlundh; [2020]
  Nyckelord :HARMONIE-AROME; ECMWF-IFS; WRF; verification; visibility; cloud base height; HARMONIE-AROME; ECMWF-IFS; WRF; verifikation; sikt; molnbashöjd;

  Sammanfattning : Visibility and cloud base height are two important parameters within aviation meteorology and verification of operational numerical weather prediction (NWP) models with regard to these two parameters is therefore important. Visibility is often parameterized through an extinction coefficient, which is dependent on for example liquid or ice water content, however it also depends on the humidity, precipitation intensity and particle concentration. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av de satellibaserade dimprodukterna Dimma och Nattdimma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elin Kindlundh; [2018]
  Nyckelord :Satellite products; fog; SEVIRI; Satellitprodukter; dimma; SEVIRI;

  Sammanfattning : Dimma råder då sikten understiger 1 km och kan mätas av både markstationer och satelliter. RGB-produkterna Dimma och Nattdimma från det geostationära satellitinstrumentet SEVIRI bygger på dimmans emissivitetegenskaper vid våglängderna 8.7 μm respektive 3.9 μm jämfört med vid 10. LÄS MER