Sökning: "Elin Kristiansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Kristiansson.

 1. 1. Hälsopromotivt arbete och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Kristiansson; Sara Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Empowerment; Grundskola; HUGA; Hälsopromotivt arbete; Shiermodellen; Övervikt fetma;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotionsprogrammet Idrottsvetenskap & KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Problem vid exit i ägarledda småbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanna Kristiansson; Elin Ronvall; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; exit; ägarledda småbolag; Exit i Danmark; överlåtelsebegränsningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ägarledda småbolag och den problematik som kan uppstå vid utträde, så kallat exit. I uppsatsen definieras ägarledda småbolag som aktiebolag med minst två och högst tio aktieägare. LÄS MER

 3. 3. Polishundar : Hur ser hundrekryteringen ut idag och hur ser framtiden ut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johanna Kristiansson; Elin Renöfält; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Övrigt;

  Sammanfattning : Inom polisen idag finns det cirka 430 stycken tjänstehundar. De flesta av dessa är så kallade ÖVS-hundar som används inom utryckningsverk-samheten. Problemet inom polisen idag är att få fram hundar som fungerar i tjänst och det är därför vi har valt att göra detta arbete. LÄS MER