Sökning: "Elin Kristoffersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elin Kristoffersson.

 1. 1. Negative Screening : an analysis of the cost or benefit related to screening on industries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Kristoffersson; Noël Klarberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainable finance; ESG; negative screening; industries; risk-adjusted return; cost; benefit; portfolio performance; CAPM; Fama-French; Carhart; Sharpe ratio;

  Sammanfattning : This thesis studies the increasingly prevalent concept of sustainability in a financial context. Specifically, the question as to whether negative screening implies a cost or a benefit from an investor perspective is derived from past research’s inconclusive findings. LÄS MER

 2. 2. Racism is Not Getting Worse, it's Getting Tweeted. : A study of the impact of non-verbal cues in hashtag activism. Which emojis correlates with #blacklivesmatter and #alllivesmatter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Erlandsson; Nora Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :#blacklivesmatter; #alllivesmatter; BLM; ALM; Emojis; Twitter; Hashtag Activism; CMC; Racial injustices; Senti Strength; Digital Communication; Semiotics; #blacklivesmatter; #alllivesmatter; BLM; ALM; Emojis; Twitter; Hashtag Aktivism; CMC; Rasism; Senti Strength; Digital Kommunikation; Semiotik;

  Sammanfattning : Scholars are often studying emojis as pure visual elements or as essential textual parts. Theories in this study bridge these subfields and examine emojis in both fields. This bridging understanding of emojis is applied to hashtag activism in the discursive Black Lives Matter debate to increase the comprehension of the impact of emojis. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju ingen robot så det är klart man blir påverkad” - En kvalitativ studie om hur kvinnojoursanställda beskriver sina erfarenheter av att lyssna till våldsutsattas berättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Högberg; Matilda Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Coping theory; domestic violence; emotional labour theory; strategies; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how women’s shelter employees who work with survivors of domestic violence described their experiences of listening to the survivors. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with six different employees who work in three different non-profit and three municipal organisations. LÄS MER

 4. 4. Dans och genus i förskolan : Skillnader och likheter hos pojkar och flickor

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Elin Kristoffersson; Linnea Forsner - Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :Dansundervisning; kön; rörelsemönster;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar egenvård hos patienter med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kerstin Frestadius; Elin Kristoffersson; [2010]
  Nyckelord :Egenvård; Livsstilsförändring; Motivation; Omvårdnad; Typ 2-diabetes; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever 325 000 personer med diabetes typ 2. Sjukdomens utveckling kan reduceras genom kost- och motionsförändringar. Egenvård är betydande för att patienten ska ta kontroll över sjukdomen och minimera risken för komplikationer. LÄS MER