Sökning: "Elin Lagergren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Lagergren.

 1. 1. Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lydin; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Impulse buying; online impulse buying; social commerce; opinion leaders; social interaction; Impulsköp; impulsköp online; social commerce; opinion leaders; social interaktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. LÄS MER

 2. 2. Ingefära, ettantiinflammatoriskt alternativ? : Vilka komponenter ansvarar för denantiinflammatoriska effekten och hur?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Elin Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Ingefära; antiinflammatorisk; gingeroler; shogaoler; hämmande;

  Sammanfattning : Introduktion Ingefäran är en växt som sägs ha många farmakologiska egenskaper såsomantioxidant, antiemetiskt och antiinflammatoriskt. Den har sedan länge användsinom matlagning och finns också inom flertalet olika växtbaserade läkemedel och detär dess rhizom som används inom dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Kunskap inkluderar alla : En kvalitativ studie om högstadielärarens perspektiv av undervising i sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Elin Roos; Jennifer Lagergren; [2015]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; undervisning; pedagogik; sexuell hälsa; hbtq; genus; normer; normkritisk pedagogik; kommunikation;

  Sammanfattning : Enligt skolverket (2015) ska skolan belysa vilka normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Undervisning i sex och samlevnad ska ge kunskap om sexualitet, relationer, kön, jämställdhet, normer, samt om hur kroppen fungerar och ser ut. Skolan ska även motverka diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER