Sökning: "Elin Lexberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Lexberg.

  1. 1. Ska ett barn dö innan det fått leva? : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Ellen Hemmarö; Elin Lexberg; [2019]
    Nyckelord :nurse; experiences; child and palliative care; sjuksköterska; upplevelse; barn och palliativ vård;

    Sammanfattning : Att vårda palliativa barn är en utmaning för sjuksköterskan. En viktig del i sjuksköterskans roll är att se till att barnet uppnår livskvalitet, att lindra lidande samt finnas som stöd både för barnet och barnets familj. En annan betydande del är att göra barnet delaktig i sin vård. LÄS MER