Sökning: "Elin Ljunggren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elin Ljunggren.

 1. 1. Styrningen inom hemtjänsten - En fallstudie om hur digitaliseringen har påverkat styrningen i hemtjänsten i Göteborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eleonor Harrysson; Elin Ljunggren; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digitalisering; hemtjänst; äldreomsorg; offentlig sektor; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning; möjliggörande och begränsande system; PluGo;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Äldreomsorgen i Sverige har blivit starkt kritiserat för sinbristfälliga verksamhet där de äldre inte får den vård de behöver. Digitaliseringen är enmöjlig lösning på problemet, med syfte att bättre planera verksamheten och därmed förbättraeffektiviteten. LÄS MER

 2. 2. Prey choice of great cormorants (Phalacrocorax carbo) in a marine protected area : potential impact on collapsed fish stocks and implications for future monitoring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Ljunggren; [2017]
  Nyckelord :cormorant; Phalacrocorax carbo; diet; predation; 8-fjords area; fisheries; conflict;

  Sammanfattning : Great cormorant (Phalacrocorax carbo) populations have experienced a rapid growth in Europe since the 1980s, resulting in conflicts with fisheries over local fish resources. The 8-fjords area is a marine protected area on the Swedish west coast, where long term overfishing has led to a collapse of several local demersal fish stocks. LÄS MER

 3. 3. Hur kan måltiders klimatpåverkan minska? : Hinder och möjligheter för växtbaserad kost vid offentliga matserveringar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ljunggren; [2015]
  Nyckelord :Meals; plant-based; environmental impact; food; opportunities; obstacles.; Måltider; växtbaserat; miljöpåverkan; livsmedel; möjligheter; hinder.;

  Sammanfattning : Människans utsläpp av miljö och klimatpåverkande växthusgaser har ökat i snabb takt de senaste hundra åren. Fler varor produceras, konsumeras och transporteras över hela jorden för att uppfylla de krav människor har på sin levnadsstandard. LÄS MER

 4. 4. Boendeassistenters kunskap om munhälsa och inställning till munvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Dahl; Elin Ljunggren; [2014]
  Nyckelord :Attitude; knowledge; oral care; oral health; resident assistants; residential care facilities.; Boendeassistenter; inställning; kunskap; munhälsa; munvård; servicebostäder.;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, vilket kan medföra hinder med att sköta den dagliga munhygienen. I omvårdnaden i bostad med särskild service för vuxna ingår skyldighet att stödja funktionsnedsatta med deras personliga behov. LÄS MER

 5. 5. Mödrars upplevelse av amning efter planerat kejsarsnitt : En tänkt intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Renée Fjellborg; Elin Ljunggren; [2013]
  Nyckelord :amning; kejsarsnitt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER