Sökning: "Elin Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elin Lundqvist.

 1. 1. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 2. 2. Occupational Burnout - An Organizational Challenge & Managerial Responsibility : A qualitative study on leadership and managerial factors’ impact on burnout. Case study conducted on four compulsory schools in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elin Lundqvist; Jiewen Cheng; Kreshnik Fatos Elshani; [2019]
  Nyckelord :Burnout; Occupational Burnout; Employee Burnout; Organisation; Management; Organizational Structure; Organizational Strategy; Leadership; Responsible Leadership; Sustainable Human Resources; New Public Management; NPM; Public Sector Organisations; Utbrändhet; Utmattningssyndrom; Ledarskap; Ledning; Organisation; Organisationsstruktur; Strategi; Hållbar Organisation;

  Sammanfattning : Abstract Background Occupational Burnout is one of the greatest challenges affecting the labour markets today. It is mainly caused by prolonged stress exposure due to the psychosocial work environment and is nowadays the fastest growing cause of long-term sick leave in Sweden. It therefor affects both the society, organisation and individual. LÄS MER

 3. 3. Made in : en kvantitativ studie om country of origin som kvalitetsindikator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandy Tran; Elin Andersson Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :COO; Made in China; price; brand; quality; COO; Made in China; pris; varumärke; kvalitet;

  Sammanfattning : I och med att konsumtionssamhället förbrukar mer än någonsin, har det blivit nödvändigt att flytta produktion till länder med kapacitet att producera höga kvantiteter. Det här har lett till att det blir allt viktigare för företagen att redovisa var produkterna kommer ifrån (COO). LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av att ha barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter i skolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Lundqvist; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :occupational therapy; occupational performance; parents perception; school; arbetsterapi; aktivitetsutförande; föräldrars uppfattning; skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med psykiska och/eller kognitiva svårigheter i skolan. Författarna gjorde semistrukturerade intervjuer via telefon med 10 föräldrar som har barn med svårigheter i skolan. Data analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. När vår ledstjärna försvinner - En netnografisk studie kring förändringen av ett personifierat varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elin Ingvarsson; Malou Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Brand personality; brand personification; internal change; netnographic; branding; identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER