Sökning: "Elin Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Elin Lundström.

 1. 1. Analys av blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Flodin; Arvid Backlund; Christian Lundström; Fredrik Wigertz; Malin Bergstrand; Matilda Ahlström; Therese Ölwing; [2019]
  Nyckelord :Blixtar; skogsbränder;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Gruppträningsinstruktörers skapande av motivationvid gruppträningspass : En kvalitativ studie om hur och varför instruktion, feedback och övriga betydelsefulla faktorer förmedlas samt dess betydelse för att öka gruppdeltagarens motivation till fortsatt fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Lundström; Frida Kantojärvi; [2018]
  Nyckelord :Feedback; instructions; motivating factors; motivating environment; group fitness instructors; group workout; physical activity; Feedback; instruktion; motiverande faktorer; motiverande miljö; gruppträningsinstruktör; gruppträningspass; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Background: An inactive lifestyle is a problem in today’s society, a problem that can contribute to negative health effects. Group fitness instructors have the possibility to affect the participants’ attitudes towards physical activity. LÄS MER

 3. 3. Empowering indigenous women in Guatemala– A qualitative study of the indigenous women’s ability to empowerthemselves in the department of Sololá, Guatemala

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Frida Lundström; Elin Morén; [2017]
  Nyckelord :Guatemala; empowerment; indigenous women; herstory; empowering women.;

  Sammanfattning : Empowerment is a fundamental human right. The indigenous women in Guatemala, however, sufferfrom both gender and racial discrimination, which through history have un-empowered them. LÄS MER

 4. 4. "Säg det med ett leende" : Hur krav på emotionsreglering påverkar fysiologiska reaktioner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

  Författare :Elin Andersson; Ida Lundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medarbetarnas upplevelser av digitaliseringen : En kvalitativ studie av redovisningskonsulters förändrade arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lundström; Sanna Lundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internetanvändningen är något som kontinuerligt ökar i Sverige. Samhället påverkas alltmer av den nya tekniken och idag använder de flesta digitala lösningar dagligen. I och med att denna trend etablerar sig hos allmänheten så ökar trycket på företag att hänga med i utvecklingen. LÄS MER