Sökning: "Elin Lydin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Lydin.

  1. 1. Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Elin Lydin; Sara Olsson; [2018]
    Nyckelord :Impulse buying; online impulse buying; social commerce; opinion leaders; social interaction; Impulsköp; impulsköp online; social commerce; opinion leaders; social interaktion;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. LÄS MER