Sökning: "Elin Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Elin Mårtensson.

 1. 1. "att inte prata om varandra, men att alltid prata med varandra" - En kvalitativ studie om kommunikation och konflikter i en arbetsgrupp på ett SoL-boende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kajsa Larsson; Elin Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :communication; conflict; working groups; roles; Social Sciences;

  Sammanfattning : Communication and conflict are inevitable in working groups and is the foundation of how working groups cooperate. This study explored how communication and conflict can be perceived by individuals in a smaller work group at a support home for children ages 14–20. LÄS MER

 2. 2. Det obekväma samtalet : en litteraturöversikt om sjuksköterskors kommunikation kring sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Löfstedt; Elin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Sexualitet; kommunikation; sjuksköterska-patientrelationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa som innefattar allt från kön och könsidentiteter till intimitet och reproduktion. Sexualitet i relation till hälsa, alltså sexuell hälsa, är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Rationella beslut i rekryteringsvärlden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Hellenius; Amelie Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :kompetens; rekrytering; kompetensbaserad rekrytering; rationella val; beslut;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om besluten gällande anställning, utifrån arbetsmetoden kompetensbaserad rekrytering, är rationella. Studien ska bidra till en förståelse kring hur beslut fattas ur ett sociologiskt perspektiv för att kunna utläsa strukturella faktorer. LÄS MER

 4. 4. ”Är det någonstans det finns normer så är det väl på gymmet ” : En kvalitativ studie om hur personliga tränare talar om normer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Mårtensson; Hanna Svahn; [2016]
  Nyckelord :personal trainer; communities of practice; gym culture; norms; informal learning; expectations; health; pedagogy.; personlig tränare; praktikgemenskap; gymkultur; normer; informellt lärande; förväntningar; hälsa; pedagogik.;

  Sammanfattning : Personliga tränare befinner sig otaliga timmar på gymmet där samhällets hälsointresse och normerna kring hälsa och träning är påtagliga. Dessa normer, ideal och förväntningar som finns i denna kontext villkorar lärandet och kan därmed forma och påverka de personliga tränarna. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av mötet med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mimoza Demiri; Elin Signér-Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancer; Möte; Upplevelse; Kvinna; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer före 75-års åldern. Diagnosen bröstcancer kan upplevas som enpåfrestande livshändelse vilket kan medföra till en plötslig förändring i livet.Sjuksköterskan har i uppgift att stödja och finnas för patient från diagnos. LÄS MER