Sökning: "Elin Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Elin Magnusson.

 1. 1. Varför startar entreprenörer företag? - En studie om vad som motiverar generation Y

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Härdmark; Elin Magnusson; [2022-02-16]
  Nyckelord :motivation; Entreprenörskap; Starta företag; Generation Y; Self determination theory; McClelland; Schumpeter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som motiverar generation Y att vara entreprenörer och att starta företag. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod används där 14 intervjuer gjorts med personer som tillhör generation Y och som startat företag. LÄS MER

 2. 2. “Gör jag rätt, gör jag fel?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Magnusson; Amanda Persson; [2022]
  Nyckelord :Normer; Förväntningar; Föräldraskap; Föräldraroller; Jämställdhet; Könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa nutida föräldrars upplevelser av föräldraskapets normer och förväntningar. Den syftar också till att belysa eventuella upplevda skillnader mellan förväntningar mot mammor respektive pappor. LÄS MER

 3. 3. Varför fastighetsbolag väljer gröna fastigheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Charlotte Magnusson; Stefan A Sköldmo; Elin Tuvklint; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lärmiljöers påverkan i förskolan : En intervjustudie om pedagogers syn på lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Magnusson; Elin Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; anpassning; handling och arbete; lärmiljö; pedagogens roll; proximal utvecklingszon; utegård och utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Abstract  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur pedagogerna tar tillvara på lärmiljöerna som de har på sin förskola, inriktat på utomhusmiljön. I analysen används Vygotskijs teori, sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Co-branded partnerships with human brands. : A qualitative study to understand managerial efforts of said phenomenon.

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Miriam Latifa Janet Balegh; Elin Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Influencers. Human brand. Brand development. Marketing. Social media. Co-branding.;

  Sammanfattning : Background: Partnerships between brands and social media influencers are becoming more and more common. This co-branding effort presents many benefits for both parties, thus making it a win-win situation. LÄS MER