Sökning: "Elin Marie Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Marie Eriksson.

 1. 1. Kommunikation är nyckeln till interaktion! : En kvalitativ studie om förkollärares resonemang kring kommunikation och interaktion mellan förskollärare och barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Eriksson; Marie Leijon; [2019]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; Diskurspsykologi; Kommunikation; Interaktion; Förskola; Barn; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur interaktion mellan barn och förskollärare tar sig uttryck i förskollärares beskrivning av kommunikation i förskolan. Följande frågeställning har använts för att uppfylla studiens syfte: Hur beskriver förskollärare att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionismen med ett diskurspsykologiskt angreppssätt som analysmetod med tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som analysverktyg. LÄS MER

 2. 2. Metod för automatisk textplacering i digitala kartor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Elin Jansson; Marie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Textplacering; automatisk textplacering; överlappning; textetiketter; digital karta; Maplex; GIS;

  Sammanfattning : Användningen av digitala kartor ökar och det medför att karttjänster måste vara flexibla och visuellt enkla att tolka. Syftet med studien är att undersöka metoder för automatisk textplacering och jämföra dem med hur andra karttjänster placerar ut sin information. LÄS MER