Sökning: "Elin Mateega"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Mateega.

  1. 1. DARFUR - En spelteoretisk analys av Darfurkonflikten 2003-2006

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Nezanet Habtom; Elin Mateega; [2014-06-27]
    Nyckelord :konflikt; spelteori; payoff; SLA; JEM; regering; Darfur;

    Sammanfattning : Mer än 300 000 människor har dött i vad som betecknas folkmord och 2,7 miljoner människor har drivits på flykt. I mer än tio år har Darfurkonflikten pågått och fortfarande har inga ansvariga ställts inför rätta. 2003 anföll rebeller regimen med krav på större grad av oberoende. LÄS MER