Sökning: "Elin Mathiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Mathiasson.

  1. 1. Har influencers tagit över ditt liv?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

    Författare :Lisa Rigby; Elin Mathiasson; [2018]
    Nyckelord :Influencer marketing; Electronic-word-of-mouth; Förtroende; Identitet; Konsumtion; Business and Economics;

    Sammanfattning : I en digitaliserad värld används sociala nätverk allt mer kontinuerligt. De sociala nätverken och plattformarna har fått en ny innebörd och har kommit att bli en avgörande komponent i företags marknadsföringsstrategi. LÄS MER