Sökning: "Elin Mathies"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Mathies.

 1. 1. Multi-Sided Platforms: Understand their strengths and weaknesses

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Ehrenstråhle; Elin Mathies; [2015]
  Nyckelord :platforms; differentiation; resources; activities; MSP; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Multi-Sided Platforms: Understanding their strengths and weaknesses Seminar date: 2014-05-22 Course: FEKN90 Företagsekonomi: Examensarbete på Civilekonomprogrammet (30 ECTS) Authors: Lucas Ehrenstråhle and Elin Mathies Supervisor: Magnus Johansson Five keywords: MSP, activities, resources, differentiation and platforms The purpose: is to investigate why small actors use multi-sided platforms (MSPs). Furthermore with the number of hotels connected to the MSP, the competition intensifies. LÄS MER

 2. 2. Er xhicklit et moderne eventyr

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Språkteknologi

  Författare :Elin Mathies; [2013]
  Nyckelord :chick lit; chicklit; narratologi; A.J.; Greimas; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER