Sökning: "Elin Mohlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Mohlin.

 1. 1. Sambandet mellan energibalans och blodglukosnivåer hos vältränade längdskidåkare vid uthållighetsträning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Mohlin; [2021]
  Nyckelord :blodglukos; blodglukoskoncentration; energiförbrukning; energiintag; prestation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hästen som hälsofrämjande faktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Mohlin; [2011]
  Nyckelord :Sense of coherence; Salutogenic; equine assisted therapy; group theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research into the horse's role in social work has increased, and there is evidence that the horse can be an important factor in treatment. It created an interest to study if the horse can also serve as a health promoting factor. LÄS MER