Sökning: "Elin Molin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elin Molin.

 1. 1. Kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring på hållfasthet samt motstånd mot temperaturväxlingar

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Författare :Emelie Roos; Elin Molin; [2016]
  Nyckelord :kemisk härdning glas;

  Sammanfattning : Kristallglas som konstmaterial har funnits länge, men för att utöka användningsområdet av materialet som konstruktionsmaterial behövs det att materialet förstärks.Denna rapport fokuserar på processen kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring i hållbarhet och resistens mot temperaturchock. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of different centrifugation settings using BD Microtainer® tubes

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Elin Molin; [2016]
  Nyckelord :Preanalytic error; Lithium-heparin evaluation; PST; relative centrifugal force; clinical chemistry; Analytical interference;

  Sammanfattning : In order to keep the turnaround time it is desirable to have few centrifugal programs and be able to centrifuge microtainer tubes together with vacutainer tubes. BD has launched a new type of microtainer tube that got a lower g-force than the older one on the same centrifugation program. LÄS MER

 3. 3. Organisationskultur som kontext för arbetsengagemang och psykologiskt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Elin Elfving; Camilla Molin; [2015]
  Nyckelord :organisationskultur; arbetsengagemang; psykologiskt kapital; hyperkultur; värderingar; kulturtyp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan anställdas uppfattade organisationskultur och självskattade arbetsengagemang samt psykologiskt kapital, samband med begränsade resultat från tidigare forskning. Uppsatsen ämnar även undersöka vilka kulturtyper som fanns i deltagarnas uppfattade organisationskultur och deras samband till skattningen av arbetsengagemang och psykologiskt kapital. LÄS MER

 4. 4. Keeping up with the Joneses, the neighbors and the richest - Can time-varying keeping up parameters explain the relationship between income inequality and household debt?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elin Molin; Paula Roth; [2013]
  Nyckelord :Income inequality; Household debt; Catching up with; Keeping up with the Joneses; Consumption theory;

  Sammanfattning : Many OECD countries have experienced a large increase in household debt during the last two decades. Simultaneously, income inequality has risen in most of the western world. This trend has been particularly notable in the US. LÄS MER

 5. 5. The Shortage of Specialist Nurses in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Cecilia Kennergren; Elin Molin; [2010]
  Nyckelord :Nurse shortage; Individual wage system; Nurse labor supply; Monopsony;

  Sammanfattning : The Swedish National Board of Health and Welfare reported in 2010 that there is a continuous shortage of specialist nurses in Sweden. The shortage of specialist nurses has arised parallel to the implementation of an individual wage system designed to enhance and benefit experience and specialization. LÄS MER