Sökning: "Elin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade orden Elin Nilsson.

 1. 1. EN FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER STROKE. En litteraturöversikt om patientens emotionella upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stella Duvander; Elin Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Emotioner; omvårdnad; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 25 000 personer av stroke i Sverige. Insjuknandet i stroke kan medföra både fysiska och emotionella komplikationer som kan orsaka lidande hos personen. LÄS MER

 2. 2. Arbetet bakom meningsfulls idrott och hälsa lektioner : En kvalitativ studie om lärares arbete för att skapa en känsla av sammanhang hos elver i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Stella Diaz Stenlund; Elin Nilsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim and research questions The purpose of the study is to investigate how teachers in the subject of physical education and health work to create a learning environment where students feel well and have a sense of coherence. -       How do teachers in physical education and health promote a sense of coherence among students? -       How do teachers incorporate the concepts of manageability, meaningfulness, and comprehensibility in their teaching?   Method The analysis is based on five semi-structured interviews, employed thematic analysis to identify patterns and relationships related to the purpose and research questions. LÄS MER

 3. 3. Bortom läroböckerna: Förstärkning av historieundervisningen genom film : En översikt av forskning om film i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin A. Malinsdotter; Caroline Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Source criticism; documentaries; featured film; film; historical concioussnes; historical empathy; history education; motivation; engagement; källkritik; dokumentärer; spelfilm; film; historiemedvetande; historisk empati; historieundervisning; motivation; engagemang;

  Sammanfattning : This project is about commercial history use with educational purpose, focused on film and whether it contributes to students' knowledge or can only be seen as an entertaining break in the regular education. This project focused on two types of films, featured films and documentaries. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionens tvetydiga definitioner och dess konsekvenser för barn i vårdnadstvister - En kvalitativ studie om rättens bedömning av barnets bästa och barns delaktighet i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Nilsson; Ellen Jansson; [2024]
  Nyckelord :custody cases; child participation; best interests of the child; court order; vårdnadstvister; barns delaktighet; barnets bästa; domstolsbeslut; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how Swedish courts consider children’s opinions in custody cases relative to their age and maturity, following Sweden’s 2020 implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Specifically referring to UNCRC articles 3 and 12. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER