Sökning: "Elin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Elin Nilsson.

 1. 1. Free Trade Agreements and Gender (In)Equality: The Possible Gendered Consequences of the EU-Mercosur Free Trade Agreement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elin Nilsson; [2020-08-07]
  Nyckelord :Free Trade Agreements; Sustainability Impact Assessments; Mercosur; European Union; Gender Equality; Gender Mainstreaming; Intersectionality;

  Sammanfattning : The newly negotiated Free Trade Agreement (FTA) between the European Union (EU) andMercosur has provoked both political and public controversy. Gender equality is one of thecore values of the EU, and a prerequisite for a sustainable development. LÄS MER

 2. 2. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Man får gråta på jobbet. Det är okej." : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av socialt stöd vid emotionellt påfrestande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Nilsson; Sandra Lorentsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av icke-invasiva metoder för diagnostik av Helicobacter pylori-infektion : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Olivia Gonzalez Elfwing; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Stool antigen test; antibody test; urea breath test; polymerase chain reaction; gastritis; Fecesantigentest; antikroppstest; urea utandningstest; polymeraskedjereaktion; gastrit;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori-infektion är en av de ledande orsakerna till utvecklingen av maligniteter i ventrikeln. Tillämpning av pålitliga analytiska metoder är därför väsentlig för en korrekt diagnostik och behandling av infektionen. LÄS MER

 5. 5. Not Just for Kicks - A Qualitative Study on Volunteer Motivation in Swedish Football Clubs

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Matilda Nilsson; Elin Ruland; [2020]
  Nyckelord :Volunteer Motivation; Sports; Volunteer Functions Inventory; Self-Determination Theory; Altruism;

  Sammanfattning : According to recent population studies, the Swedish sports movement is experiencing a decline in the voluntary engagement upon which it relies. This raises the need for further research on what motivates volunteers, and by extension how to attract and retain volunteers. LÄS MER