Sökning: "Elin Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Elin Nordin.

 1. 1. Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Anrep-Nordin; Helena Emanuelsson; [2020-11-20]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; kommunikation; Intelligibility in context scale ICS ; tal- och språkstörning; Intelligibility; children; communication; Intelligibility in context scale ICS ; Speech sound disorder SSD ;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe normative and validation data on theIntelligibility in context scale (ICS) in Swedish. In total 319 Swedish speaking children participated; the majority (n=266) constituting a reference group. LÄS MER

 2. 2. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
  Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

  Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

 3. 3. Deltid i nöd och lust : En studie om kvinnligt deltidsarbete i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Nordin; Pär Yngve; [2020]
  Nyckelord :deltidsarbete; äldreomsorgen; kvinnor; normer; institution; genus; strukturer; preferenser; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Public healthcare is already suffering from a shortage of staff, and as the population gets older, the need for eldercare gets greater every year. As a part of solving this problem, public employers have given all of their employees the ‘right to full-time work’, as many workers in Swedish eldercare work part-time. LÄS MER

 4. 4. Power and Patients : An ethnological study of access to maternity care in rural Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Nordin; [2018]
  Nyckelord :Ethnology; Ethnography; Gender; Intersectionality; Neoliberalization; Public Engagement; Rurality; Etnologi; Etnografi; Förlossningsvård; Glesbygd; Intersektionalitet; Genus; Neoliberalism; Samhällsengagemang;

  Sammanfattning : In february 2017 the maternity ward in Sollefteå was shut down. The citizens of the surrounding area, Ådalen, thus have more than two hours - with private transportation on narrow roads without phone connection - to the nearest maternity ward. LÄS MER

 5. 5. Integritetens rockring : En kvalitativ intervjustudie om integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Nordin; Sara Stenman; [2018]
  Nyckelord :Integritet; barns integritet; förskola; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Med denna studie vill vi fördjupa förståelsen och kunskapen för förskolans arbete med barns integritet. Syftet är beskriva hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar begreppet integritet samt redogöra för på vilka sätt förskolor kan arbeta med barns integritet i sina verksamheter. LÄS MER