Sökning: "Elin Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Elin Nordin.

 1. 1. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
  Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

  Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

 2. 2. Deltid i nöd och lust : En studie om kvinnligt deltidsarbete i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Nordin; Pär Yngve; [2020]
  Nyckelord :deltidsarbete; äldreomsorgen; kvinnor; normer; institution; genus; strukturer; preferenser; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Public healthcare is already suffering from a shortage of staff, and as the population gets older, the need for eldercare gets greater every year. As a part of solving this problem, public employers have given all of their employees the ‘right to full-time work’, as many workers in Swedish eldercare work part-time. LÄS MER

 3. 3. Power and Patients : An ethnological study of access to maternity care in rural Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Nordin; [2018]
  Nyckelord :Ethnology; Ethnography; Gender; Intersectionality; Neoliberalization; Public Engagement; Rurality; Etnologi; Etnografi; Förlossningsvård; Glesbygd; Intersektionalitet; Genus; Neoliberalism; Samhällsengagemang;

  Sammanfattning : In february 2017 the maternity ward in Sollefteå was shut down. The citizens of the surrounding area, Ådalen, thus have more than two hours - with private transportation on narrow roads without phone connection - to the nearest maternity ward. LÄS MER

 4. 4. Instagram och svensk politik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Lodén; Elin Nordin; [2018]
  Nyckelord :Instagram; sociala medier; politiska partier; användare av Instagram; svenska riksdagspartier; social media; users of Instagram; Swedish parliamentary parties;

  Sammanfattning : Denna studie berör medieplattformen Instagram och hur den används inom svensk politik. Syftet med studien är att undersöka hur Instagram påverkar svenska riksdagspartiers arbete och hur arbetet kan anpassas till användarna av Instagram. LÄS MER

 5. 5. Integritetens rockring : En kvalitativ intervjustudie om integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Nordin; Sara Stenman; [2018]
  Nyckelord :Integritet; barns integritet; förskola; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Med denna studie vill vi fördjupa förståelsen och kunskapen för förskolans arbete med barns integritet. Syftet är beskriva hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar begreppet integritet samt redogöra för på vilka sätt förskolor kan arbeta med barns integritet i sina verksamheter. LÄS MER