Sökning: "Elin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Elin Olsson.

 1. 1. Motivation : En studie om motivation under gymnasietiden hos alpina skidgymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :motivation; idrottspsykologi; skidåkning; alpint; SMS; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt deltagande i idrotten. ·       Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? ·       Ändras motivationen från första året till sista året? Metod Denna studie har en kvantitativ ansats för att den ska kunna svara på frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. Uttryck för socialt ansvarstagande i en kontroversiell bransch : En studie om fem spelbolags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elin Ehrvall; Jakob Olsson; Jenny Sjövall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 4. 4. Varför självständighet? - En jämförande studie av två separatistpartier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christine Olsson Anasthase; Elin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Separatiströrelser; Nationell identitet; Gemenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study wants to examine the hypothesis that regions who have a strong and independent national identity significant differ from the national-state advocate for separatism. With a background of a sense of community as our theoretical framework we intend to make a comparative qualitative text analyses on two nationalist parties from Catalonia in Spain and Flanders in Belgium and their party programme to find if both parties claim national identity as an argument for independency. LÄS MER

 5. 5. Det ideala ledarskapet - upplevelsen av att leda genom tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Elin Olsson; Madeléne Forsgren; [2019]
  Nyckelord :tillit; ledarskap; anpassning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of the study was investigate, with a qualitative method, the municipal preschool managers' experience of having to adapt leadership to achieve the ideal image of a trust-based leadership in a municipality's forthcoming implementation of a new governance and leadership approach. Semi-structured interviews were conducted with five preschool managers and two assistant preschool managers in a municipality in central Sweden. LÄS MER