Sökning: "Elin Rasmusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Rasmusson.

 1. 1. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

  Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER

 2. 2. Press på priset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Rasmusson; Elin Vängbo; Frida Zahlander; [2018]
  Nyckelord :Underprissättning; korruption; pressfrihet; gini-koefficient; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficienten påverkar graden av underprissättning i europeiska länder. En deduktiv ansats och en kvantitativ metod används för att uppnå syftet. LÄS MER