Sökning: "Elin Rikardsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Rikardsson.

 1. 1. Rädslan som förändrade folket - en kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons partiledartal i Almedalen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Josefine Sjödén; [2018]
  Nyckelord :Jimmie Åkesson; populism; ”politics of fear”; retorik; politisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera det svenska riksdagspartiet Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons användning av politisk kommunikation och utvald retorik för att vinna förtroende hos det svenska folket. Undersökningen görs på Åkessons fyra Almedalstal framförda 2011-2014 och det teoretiska ramverk som agerar utgångspunkt för arbetet grundar sig i fenomenet “politics of fear” samt populism som politisk ideologi. LÄS MER

 2. 2. Sveriges berättelse om Sverige - En narrativanalys om rapporteringen kring den svenska säkerhetspolitiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Olsson; Elin Rikardsson; [2017]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Globaliseringen har gjort världen mindre, samtidigt som maktförhållanden har förändrats. I takt med utvecklingen har en teknologisk förändring skett, vilket har genererat i nya säkerhetshot. Nyhetsmedier rapporterar om “hotbilder” mot Sverige, vilket följande forskning tar avstamp i. LÄS MER