Sökning: "Elin Roman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Elin Roman.

 1. 1. Den samtida arbetarlitteraturens relevans och aktualitet för elever i dagens gymnasieskola : En litteraturanalys av tre arbetarlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; klass; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I denna undersökning har tre moderna arbetarlitterära verk analyserats med syfte att ta reda på hur samtida arbetarlitteratur lyfter fram frågor om klass och hur det kan vara aktuellt och relevant för dagens gymnasieelever. I dag används ofta klassisk arbetarlitteratur i undervisningen vilket inte alltid upplevs som aktuellt för ungdomar i den nuvarande gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Datorspelet vs skönlitteraturen : Narrativanalyser av romanen Skattkammarön och datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Nykvist; [2015]
  Nyckelord :narrativ; datorspel; roman; Vladimir Propp;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett datorspels potentiella narrativitet och har som mål att undersöka skillnader och likheter i narrativiteten mellan datorspelet och en klassisk roman. Detta har analyserats utifrån Vladimir Propps strukturalistiska analysmodell som innehåller 31 funktioner. LÄS MER

 3. 3. Att fånga det flyktiga : Hanteringen av rytmiska element i översättningen av På spaning efter den tid som flytt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Elin Rosén; [2015]
  Nyckelord :Marcel Proust; Gunnel Vallquist; På spaning efter den tid som flytt; översättning; rytm i skönlitterär prosa; interpunktion; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen handlar om Gunnel Vallquists svenska översättning av Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt (1913−1927). Uppsatsen inleds med en presentation av författaren och romanen samt en genomgång av tidigare forskning om romanens stil. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmodern, barnet och det rättsliga föräldraskapet - när rättsliga och sociala familjeband inte överensstämmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; rättsligt föräldraskap; vårdnad; folkbokföring; adoption; moderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatmoderskap är inte tillåtet enligt svensk rätt. Det saknas ett uttryckligt förbud men andra regleringar utesluter surrogatarrangemang genom sina bestämmelser. Detta kan vara problematiskt eftersom svenska medborgare som anlitar surrogatmödrar utomlands inte anses vara rättsliga föräldrar till barnet när det föds. LÄS MER

 5. 5. Vad går an för vem? : En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Aspberg; [2014]
  Nyckelord :retorik; Det går an; Carl Jonas Love Almqvist; Malla Silfverstolpe; Johan Vilhelm Snellman;

  Sammanfattning : En retorisk analys av Johan Vilhelm Snellmans och Malla Silfverstolpes följdskrifter till Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an.... LÄS MER