Sökning: "Elin Roos"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elin Roos.

 1. 1. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 2. 2. Kränkningsersättning vid kvinnlig könsstympning : En studie av den skadeståndsrättsliga effekten av en lagändring i straffskärpande riktning. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Roos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är sedan år 1982 förbjudet i Sverige enligt särskild lag. Lagen förbjuder alla former av kirurgiska ingrepp i en kvinnas yttre könsorgan oavsett om samtycke har lämnats eller inte. LÄS MER

 3. 3. Användningav spill vid produktion av ullprodukter : Utveckling av produkter som tar vara på spillmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Johansson; [2017]
  Nyckelord :waste material; Product development; spillmaterial; Utveckling; textilanvändning; textil; åtrevinning;

  Sammanfattning : This report describes a Bachelor Theisis of Science in Innovation and Design, conducted by Elin Johansson. The examination project was carried out for Klippan Yllefabrik AB and the work have been directed towards textile recycling with Pernilla Roos as task manager. When producing blankets and throws Klippan Yllefabrik AB have waste material. LÄS MER

 4. 4. Kunskap inkluderar alla : En kvalitativ studie om högstadielärarens perspektiv av undervising i sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Elin Roos; Jennifer Lagergren; [2015]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; undervisning; pedagogik; sexuell hälsa; hbtq; genus; normer; normkritisk pedagogik; kommunikation;

  Sammanfattning : Enligt skolverket (2015) ska skolan belysa vilka normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Undervisning i sex och samlevnad ska ge kunskap om sexualitet, relationer, kön, jämställdhet, normer, samt om hur kroppen fungerar och ser ut. Skolan ska även motverka diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 5. 5. Black Holes and Hidden Symmetries - Solution Generating Techniques with Dimensional Reduction and Group Theory

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för fundamental fysik

  Författare :Axel Widmark; Marcus Aronsson; Axel Dahlberg; Erik Roos; Linnea Hesslow; Elin Romare; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis we have studied a technique of generating solutions for the curvature of black holes. In order to understand the underlying theory of this method we have studied the fundamentals of general relativity and group theory. LÄS MER