Sökning: "Elin Said"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Elin Said.

 1. 1. ”Eftersom vi vet att vi inte kan lära barn allting, är det bäst att lära dem att lära sig själva” : om lärares undervisning i lärandestrategier i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Berglund; Linnea Sköld; [2021]
  Nyckelord :Lärandestrategier; metakognition; självreglerat lärande; metakognitiva strategier; kognitiva strategier; socio-affektiva strategier; lärarperspektiv; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The teacher's practice is based on the Swedish curriculum where the concept of strategy occurs hundreds of times however, the concept is not explicit. The concept of learning strategies is vast and implies different interpretations which result in unique teaching methods. LÄS MER

 2. 2. Kan innehålla spår av marknadsföring : En kvantitativ studie om hur egenskaper i det digitala innehållet påverkar konsumentens engagemang gentemot ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andrea Hedmark; Elin Jonsson; Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Inbound marketing; Content marketing; Commitment; Relationship marketing; Trust; Inbound marketing; Content marketing; Engagemang; Relationsmarknadsföring; Förtroende;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka egenskaper i digitalt innehåll engagerar konsumenter i varumärkesrelationer online? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter upplever innehåll på digitala plattformar och analysera hur egenskaper i innehållet påverkar deras engagemang gentemot varumärkesrelationer. Egenskaperna som analyseras är personaliserat, underhållande och informativt innehåll. LÄS MER

 3. 3. "Jag har inte sagt: '-Nu lär vi oss algebra.' Det ska jag börja göra" : En kvalitativ intervjustudie med fokus på lärares uppfattningar om sin undervisning och vad som är centralt i matematikområdet algebra på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elin Bengtsson; Ulrika Hjertquist; [2021]
  Nyckelord :algebra; prealgebra; lärares kunskaper; undervisning; matematik; ämneskunskaper; algeriskt tänkande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersökavilka kunskaperfyra verksamma lärare uppfattar attde behöver ha för att undervisa i matematikområdet algebra på lågstadiet, samt hur de beskriver sin undervisning i förhållande till elevers lärande av prealgebra och algebra på lågstadiet. Empirin samlades in via semistrukturerade intervjuer och analyserades därefter med hjälp av det teoretiska ramverket The Knowledge Quartet. LÄS MER

 4. 4. Do the Swedish Female Consumers Walk Their Talk? : A qualitative study exploring the Intention-Behavior gapin sustainable secondhand fashion consumption

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Pedersén Elin; Persson Amanda; [2020]
  Nyckelord :Intention-Behavior gap; Sustainable fashion consumption; Secondhand fashion; Sustainable intentions; Sustainable behavior;

  Sammanfattning : Background: In the last decade, the world has been facing global challenges of climate change as the climate has worsened significantly. Excessive consumption has been identified as one of the biggest contributors to the climate change where people purchase more products than what meets the basic needs. LÄS MER

 5. 5. Läsvanor hos elever i årskurs 3 samt hur lärare anpassar läsundervisningen efter dessa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Stensson; Elin Wendel; [2020]
  Nyckelord :läsvanor; läsundervisning; sociala medier; digitala verktyg; grundskolan.;

  Sammanfattning : Abstract Digital media are said to be the reason that young people today don’t have such a high reading interest in books. We have a hypothesis that young people still read and have a high reading interest but that the reading takes place in other medias Purpose The purpose with this study is to examine what genres and media that pupils in grade 3 in Swedish elementary schools prefer to read and how the teachers adjust their teaching based on the pupils’ reading habits and the digitizing. LÄS MER