Sökning: "Elin Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Elin Samuelsson.

 1. 1. Inget är som det ska vara och allt är som det är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Elin Samuelsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan : en kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Samuelsson; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; pedagog; KASAM; salutogent synsätt; motorik; planerad aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan : en kvalitativ undersökning hur förskollärare arbetar och skapar förutsätnningar för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Samuelsson; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; pedagog; KASAM; salutogent synsätt; motorik; planerad aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. LÄS MER

 4. 4. Miljöns utformning och barns delaktighet i montessoriförskolor : En kvalitativ studie om barns agentskap i montessorimiljön med inspiration från ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Samuelsson; Beatrice Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Montessori; förskola; montessoriförskola; delaktighet; miljö; agentskap; normkritiskt perspektiv; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap kring vilka normer som styr montessoripedagogers uppfattningar på barns agentskap, hur barn får makt och delaktighet över sitt lärande, samt hur miljö och material utformas för att gynna barns lärande och utveckling i montessoriförskolor. Forskningsfrågorna i studien är: Vilken betydelse ger montessoripedagoger inom montessoriförskolor utformningen av den pedagogiska miljön för barns utveckling och lärande? Hur uppfattar montessoripedagoger barns möjlighet till delaktighet i den pedagogiska miljön i montessoriförskolor? Studien genomfördes med individintervjuer med sex montessoripedagoger, som har stor kunskap om montessoripedagogiken. LÄS MER

 5. 5. A Confidence Measure for Deep Convolutional Neural Network Regressors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep convolutional neural networks can be trained to estimate gaze directions from eye images. However, such networks do not provide any information about the reliability of its predictions. As uncertainty estimates could enable more accurate and reliable gaze tracking applications, a method for confidence calculation was examined in this project. LÄS MER