Sökning: "Elin Sande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Sande.

  1. 1. En återanvändningsbar take away-låda? En studie om konsumenters förväntningar rörande en hållbar take away-låda

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Elin Backlund; Linnéa Sande; [2015-08-10]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; kvalitativa intervjuer; engångsförpackningar; take away-låda; lunchvanor;

    Sammanfattning : Den utbredda take away-konsumtionen som förekommer i Sverige och världen i stort leder till att det slängs en stor mängd engångsförpackningar. De satsningarna som finns gällande livsmedelskonsumtion och hållbarhet fokuserar i huvudsak på matsvinn och ekologiska livsmedel. LÄS MER