Sökning: "Elin Sixtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Sixtensson.

  1. 1. ”Jag känner ju ibland att jag vill klona mig”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Felicia Augustsson; Elin Sixtensson; [2019-08-13]
    Nyckelord :Barn; fritidspedagoger; fritidsverksamheter; fysisk aktivitet; hinder möjligheter; rörelse;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Karin GrahnExaminator: Förnamn EfternamnAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER