Sökning: "Elin Sjöström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elin Sjöström.

 1. 1. Ett lapptäcke av säkerhetsskydd över Sverige : Utmaningar för civila verksamheter vid applicering av säkerhetsskyddsanalys för stärkt nationell säkerhet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Security protection; Security protection analysis; Security protection legislation; Information security; Security of Sweden; Säkerhetsskydd; Säkerhetsskyddsanalys; Säkerhetsskyddslagstiftning; Informationssäkerhet; Sveriges säkerhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är idag någonting som blivit allt viktigare med den ökade mängd information som bearbetas och den ökade risken för antagonistiska händelser. Att bygga upp ett omfattande säkerhetsskydd genom att genomföra en grundläggande säkerhetsskyddsanalys är därför av vikt för de verksamheter som kan påverka Sveriges säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Att samspela med nyanlända barn i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring bemötande och lek i arbetet med nyanlända barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ramona Klasson Eriksson; Elin Sjöström; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kommunikation; lek; nyanlända barn; samspel; språk.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? Vilka uppfattningar har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Cognitive Abilities and their Influence on Speech-In-Noise Information Processing : a Study on Different Kinds of Speech Support and Their Relation to the Human Cognition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Cognitive Hearing Science; Speech-In-Noise; Speech perception; Cognitive functions; Top-down processing; Bottom-up processing; TMT; PASAT; LIT; Divided attention; Executive function; Semantic comprehension;

  Sammanfattning : In this paper, top-down and bottom-up processing were studied regarding their effect on speech-in-noise. Three cognitive functions were also studied (divided attention, executive functioning, and semantic comprehension), and the effect they have on the speech processing and on each other. LÄS MER

 4. 4. Inte en vanlig eljätte men lite mer inlindat i bomull : En receptionsanalys av Skellefteå Krafts externa kommunikation av CSR och hållbar utveckling samt hur studenter avkodar budskapet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Forssell; Elin Sjöström; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainable development; reception analysis; encoding decoding; semiotic analysis; qualitative interviews; Skellefteå Kraft; CSR; hållbarhets kommunikation; receptions analys; encoding decoding; semitisk bildanalys; kvalitativa intervjuer; Skellefteå Kraft;

  Sammanfattning : A reception analysis on Skellefteå Krafts external communication on CSR and sustainable development and in what ways students decode the message. As an effect of today's climate changes and global issues, one of the most important subjects for companies to communicate to consumers and stakeholders is corporate social responsibility (CSR). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med närstående i samband med familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabet Salenborg; Elin Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Information; Livshotande sjukdom; Möte; Närstående; Plötslig död;

  Sammanfattning : BakgrundFamilj och närståendes liv förändras drastiskt vid en familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död. Livshotande sjukdomstillstånd kan vara hjärtinfarkt eller trauma. Känslor och reaktioner skiljer sig åt hos närstående och det går inte att förutse hur de kommer att reagera. LÄS MER