Sökning: "Elin Spector"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Spector.

 1. 1. Lojalitetsprogram : En kritisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Svensson; Elin Spector; [2008]
  Nyckelord :Lojalitet; lojalitetsprogram;

  Sammanfattning : Problem.Idag är användandet av lojalitetsprogram som ett medel för att skapa lojala kunder ett av det vanligaste sättet att söka fostra lojalakunder. Problemet med dessa lojalitetsprogram och dess användande är att det inte finns tillräckliga bevis för deras effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Från Stockholm till Västerås

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Svensson; Elin Spector; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och generera idéer om vad som bör tas i beaktande då Västerås skall marknadsföra sig gentemot stockholmare. För att uppfylla detta syfte genomfördes fyra olika fokusgrupper, två i Västerås samt två i Stockholm. LÄS MER