Sökning: "Elin Spets"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Spets.

 1. 1. Att falla i god jord : en studie om styrningen av markanvändningen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elin Hallström; [2017]
  Nyckelord :Jordbruksmark; samhällsstyrning; väsentligt samhällsintresse; fysisk planering; bevara; exploatera.;

  Sammanfattning : Utbyggnaden på jordbruksmark har kritiseras vara ett hot mot den långsiktiga livsmedelsförsörjningen. Detta eftersom kommunernas intresse för att växa ofta hamnar i konflikt med intresset av att skydda jordbruksmarken. LÄS MER

 2. 2. Samverkan och gruppsamtal : Ur ett kommunikationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Spets; Fanny Balenius; [2015]
  Nyckelord :Gruppsamtal; Föräldrarsamverkan; Utvecklingssamtal; bedömning;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to find out how six preschool teachers perceives the communication with parents in informal- and formal preschool situations. In the informal communication, we are referring to the daily conversations that happens when parents drop off and pick up their children from preschool. LÄS MER