Sökning: "Elin Stenström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Stenström.

 1. 1. Samsjuklighet och rättssäkerhet : Samspelet mellan LVM och LPT

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Stenström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. IKEA med hållbarhetsglasögonen på : En kvalitativ studie om hur IKEA integrerar ett miljö- och hållbarhetsperspektiv på sin e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Elin Melkersen; Tilde Åstrand Stenström; [2019]
  Nyckelord :IKEA; e-handel; konsumtion; ekologisk hållbarhet; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : E-handeln är en accelererande företeelse i samhället och har kommit att bli en central del i den svenska konsumtionen. Svenskarnas konsumtionsbeteende innefattar en hög förbrukningstakt av jordens resurser och likaså stora mängder växthusgasutläpp och är på så vis ohållbar i den mån. LÄS MER

 3. 3. Åtta länders väg till kvalificerad revisor : - hur bör Sveriges system förändras?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jansfors; Hanna Stenström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är att undersöka hur vägen till att bli valificerad revisor ser ut i åtta europeiska länder genom en kartläggning av ländernas revisorsnivåer, utbildningskrav, examination och dess innehåll, samt andelen godkända. Kartläggningen sker för att kunna se likheter och skillnader mellan Sverige och de andra länderna, samt för att kunna dra slutsatser om hur vi anser att Sveriges system eventuellt bör förändras. LÄS MER

 4. 4. Moderna Museet, en byggnad med speciella klimatkrav – Analys av risk för kondens i takkonstruktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Elin Stenström; Maria Uhrus; [2003]
  Nyckelord :moderna museet; kondens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER