Sökning: "Elin Stjerngren Melin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Stjerngren Melin.

  1. 1. Samtalsdeltagarnas roller i en podcast : En samtalsanalytisk studie av ett institutionellt mediesamtal

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

    Författare :Elin Stjerngren Melin; [2021]
    Nyckelord :Samtalsanalys; institutionellt samtal; institutionellt mediesamtal; podcast; uppbackning; avbrott; skratt; Värvet; Kristoffer Triumf; Jonas Sjöstedt; Jimmie Åkesson;

    Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en samtalsanalys (CA) på två olika avsnitt från podcasten Värvet. Samtalsdeltagarna i materialet är podcastens programledare Kristoffer Triumf samt partiledarna Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson. LÄS MER