Sökning: "Elin Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Elin Strand.

 1. 1. Ibland når vi inte ända fram : Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter i palliativt skede

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Hofflander; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; oro; palliativ vård; sjuksköterskor; symptomlindring; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett vanligt förekommande symtom bland patienter inom den palliativa vården. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede och kan därför skapa stort lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Värde, effektivitet och strategi - Hur kan en digital tvilling bidra till fastighetsföretagande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Disa Sundmark; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kommersiella fastigheter; fastighetsbranschen; affärsmodeller; campus; proptech; digitalisering; digital tvilling; värde; strategisk fastighetsutveckling; fastighetsföretagande; datadriva affärsmodeller; business model canvas; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Words such as digitalization and PropTech are appearing in research and impacting organizations within the real estate industry and though out society. The real estate sector is known to be slow on investing and implementing technology. LÄS MER

 3. 3. Integrationens verklighet : En tematisk analys på sekundärdata av syriska flyktingars berättelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Elin Hagwall; Victoria Strand; [2022]
  Nyckelord :Integration; refugee; thematic analysis; social capital; stereotypes; prejudice; Integration; flykting; tematisk analys; socialt kapital; stereotyper; fördomar;

  Sammanfattning : The goals of Swedish integration policy consist of equal rights, obligations and opportunities for all, regardless of ethnic and cultural background. However, previous research shows that there is an inequality between native Swedes and refugees in terms of living standards. LÄS MER

 4. 4. Kustprocesser i Arktis – med en fallstudie på Prins Karls Forland, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Elin Jirdén; [2020]
  Nyckelord :Arktis; Prins Karls Forland; kustprocesser; kusterosion; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is facing great changes due to current climate changes, where the Arctic coasts are especially vulnerable. Changes in temperature, mean sea level, storms and sea ice extent are some of the factors that shape how the coasts and beaches can be changed. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av vård i flerbäddssal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Strand; Elin Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER