Sökning: "Elin Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Elin Sundin.

 1. 1. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 2. 2. ”Nu pratar vi! Det är ju också språk” – En intervjustudie rörande gymnasielärares resonemang om utveckling av elevers muntliga kompetens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sundin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studies on electron transfer and recombination across dye-TiO2-SnO2-acceptor assemblies

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Elin Sundin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frukt och bär i Norrlands inland : ett designförslag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Elin Sundin; [2015]
  Nyckelord :frukt; bär; norrland; zon 7; trädgårdsdesign;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Biofysikaliska studier av amyloida proteinfibrillers kompaktering

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Matilde Bengtsson; Jessy Nassif; Lisa Rundberg; Eneas Schmidt; Elin Sundin; Emelie Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER