Sökning: "Elin Svensell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Svensell.

  1. 1. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
    Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

    Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER