Sökning: "Elin Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Elin Svensk.

 1. 1. Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Elin Ahlström; Sahar Sultani; [2022]
  Nyckelord :Elevstyrda samtal; Gymnasiet; Högstadiet; Litteratursamtal; Lärarstyrda samtal; Svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig mot bakgrunden att svenska elevers läsförståelse behöver utvecklas då den kan ses som viktig för alla skolämnen, och att litteratursamtal kan ses som ett medel för att utveckla läsförståelsen. Den syftar till att presentera forskningsrön om litteratursamtalets möjligheter och utmaningar i undervisning i det svenska språket samt motsvarande forskning i en internationell kontext. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på medarbetares upplevda produktivitet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rasmus Meller; Elin Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :productivity; Human Resource Management; working from home.;

  Sammanfattning : Title: the impact of telework on employees’ perceived productivity – A qualitative study with a Swedish university at the center Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration Authors: Rasmus Meller and Elin Sjöberg Supervisor: Jean Claude Mutiganda Date: 2022 - January Background and Purpose: Working from home has not been a widespread phenomenon, but in the spring of 2020 it became increasingly common as the covid-19 pandemic spread around the world. On March 17, 2020, the recommendation came that those who can, should work from home. LÄS MER

 3. 3. Terrorism i tidningarna - En kvantitativ studie om terrorattentats representation i svensk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Jernetz; Elin Ivertsson; [2022]
  Nyckelord :Terrorism; underreporting; newsworthiness; stealth conflicts; media coverage.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, our aim was to investigate the correlation between deaths due to a terrorist attack an the medial attention of the attack. We do this to test and further expand Virgil Hawkins’ theory about stealth conflicts, where he emphasizes that the most violent conflicts of the world are underreported and in some cases ignored in favor of so-called chosen conflicts, which are on the medial agenda. LÄS MER

 4. 4. Läromedel i matematik  – hjälpmedel eller stjälpmedel? : En litteraturstudie om hur läromedel används i matematikundervisning i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Karlsson; Elsa Henning; [2022]
  Nyckelord :läromedel; matematikundervisning; grundskola; Sverige; lärobok;

  Sammanfattning : Läromedel används i stor utsträckning i matematikundervisning i Sverige vilket ställer krav på att lärare är medvetna om hur läromedel används och hur det påverkar elevers kunskapsutveckling. Frågan om läromedelsanvändning aktualiserades ytterligare när regeringen startade en läromedelsutredning 2019. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av hur anknytning främjas inom nationell högspecialiserad vård när barnet är vårdberoende under neonatalperioden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Alexandra Asknor; [2022]
  Nyckelord :Attachment; parents’ experience; national specialized medical care; neonatal period; nursing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas 110 nyfödda barn på barnkirurgiska center för en diagnos inom nationell högspecialiserad vård i Sverige. Anknytningen mellan barn och föräldrar påbörjas redan under fostertiden och fortsätter efter förlossningen. LÄS MER