Sökning: "Elin Thuresson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Thuresson.

 1. 1. Konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens : - En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Thuresson; Hanna Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tonårsflickors Kroppsuppfattning, Självbild, Välbefinnande Och BMI : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Wessbo; Jenny Thuresson; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; body perception; self-image; pediatric nurse; survey study; Ungdomar; kroppsuppfattning; självbild; barnsjuksköterska; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att många ungdomar är missnöjda med sin kropp. Ungdomstiden innebär sociala, psykiska och emotionella förändringar. Under denna tid blir kroppens utseende viktigt, där samhällets normer och ideal påverkar ungdomens uppfattning om hur deras kropp skall se ut. LÄS MER

 3. 3. Kunskapen bär...

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Natalie Ivarsson; Sebastian Thuresson; [2006]
  Nyckelord :förebyggande åtgärder; litteraturstudie; omvårdnad; perifer venkateter; risk faktorer; tromboflebit; preventive interventions; literature study; nursing actions; peripheral venous catheterization; risk factors; phlebitis;

  Sammanfattning : Ur ett sjuksköterskeperspektiv är det viktigt att tänka på att kraven på Hälso- och sjukvård blir allt högre i en tid då det finns allt minskade resurser. Det är angeläget att utnyttja alla resurser och på ett optimalt sätt. LÄS MER