Sökning: "Elin Torgersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Torgersson.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. Sociala interaktioner och hägnutnyttjande hos Afrikansk vildhund (Lycaon pictus) på Borås Djurpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Torgersson; [2020]
  Nyckelord :lycaon pictus; afrikansk vildhund; sociala interaktioner; djurpark; hägnutnyttjande; utfodring; bakhägn;

  Sammanfattning : The African wild dog (Lycaon pictus) is a social carnivore known for its complex social structure. The species is listed as Endangered on the IUCN redlist and conservation efforts have involved establishment of protected areas, research on human-wildlife conflicts and reintroduction programmes. LÄS MER