Sökning: "Elin Trolin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Trolin.

 1. 1. Deliberation och gruppolarisering på Internet : En netnografisk studie av politiskt beteende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Trolin; [2014]
  Nyckelord :Gruppolarisering; tystnadsspiralen; deliberativ demokrati; netnografi; politiskt beteende online;

  Sammanfattning : Gruppolarisering innebär att bl.a. social jämförelse leder till att isolerade grupper med likasinnade genererar mer extrema åsikter. Gruppolarisering på internet kan vara ett oroväckande fenomen för den deliberativa demokratin. LÄS MER

 2. 2. Kvotering : En kontroversiell trend

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Trolin; Beatric Lorentzon; [2013]
  Nyckelord :Kvotering; jämställdhet; genus; makt; diskursanalys;

  Sammanfattning : Kvotering i olika former har blivit en trend inom forskning såväl som effektiv metod för att snabbt öka den kvinnliga representationen, och är något som diskuterats flitigt i svensk media under år 2013. Syftet för denna kandidatuppsats är att utifrån teorier om feminism, genus och makt analysera kvoteringsdiskursen i Sverige. LÄS MER