Sökning: "Elin Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elin Wallin.

 1. 1. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 2. 2. Det vunna och det förlorade - en fenomenologisk studie av ungas självupplevelser och återhämtning från psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Almqvist Wallin; Moa Geistrand; [2019]
  Nyckelord :psykos; självet; störningar i självet; återhämtning; självupplevelse; tolkande fenomenologisk analys IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att undersöka ungas upplevelser av sig själva före och efter en psykos samt vad de har sett som viktigt för sin återhämtning. Sex unga personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 3. 3. Köpintentioner i den moderna E-handeln : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder i en e-handel för kvinnor i generation Y och Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Wallin; Amanda Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Köpintention; Generation Y; Generation Z; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via internethandeln istället för i fysiska butiker. LÄS MER

 4. 4. ”Kreativa medarbetare sökes” – En studie om huruvida kreativitet på en reklambyrå kan prediceras utifrån typ av regulatory focus, typ av motivation och grad av öppenhet för erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefine Wallin; Elin Altergård; Vanja Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Kreativitet; regulatory focus; motivation; öppenhet för erfarenhet; reklambyrå; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to explain whether it is possible to predict Creativity based on the variables Regulatory Focus style, Motivation style and Openness for Experience since the trait creativity can be troublesome to measure. The ambition was that companies will find this information useful when recruiting new co-workers, handling employees and when dealing with cooperation matters. LÄS MER

 5. 5. Miljöhänsyn i reklam

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Wallin; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; semiotik; reklam; intertextualitet; marknadsföring; communication; semiotics; advertising; intertextuality; marketing;

  Sammanfattning : Förmedling av olika budskap i reklam genom användandet av visuella retoriska begrepp är en metod som kan utföras på olika sätt. Syftet är att analysera hur visuella retoriska begrepp används för att förmedla miljöhänsyn i reklambilder. LÄS MER