Sökning: "Elin Westerlund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Elin Westerlund.

 1. 1. Digital kompetens - en undersökning av uppfattningen av digital kompetens ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :elin larsson; Josephine Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digital literacy; literacy; digitala verktyg; gymnasieskola; reviderade styrdokument;

  Sammanfattning : De reviderade styrdokumenten vilka träder i kraft den 1 juli 2018 har fokus på bland annat digital kompetens. Detta examensarbete grundar sig i de digitala förändringar som skolan genomgår för att möta digitaliseringens framväxt. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 3. 3. The relationship between labour market structure and the prevalence of 'necessity' self-employment : A multilevel approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Erik Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Necessity; involuntary; self-employment; entrepreneurship; human capital; labour market position; labour markets; multilevel; interaction effect;

  Sammanfattning : This paper contributes to the field of research on entrepreneurship and self-employment. More explicitly, it contributes to the research regarding heterogeneity by studying the ‘necessity’ self-employed. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar en individs riskbenägenhet vid aktieplacering? : En studie över vilka faktorer som påverkar en individs riskbenägenhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lorentzon; Linnea Westerlund; [2015]
  Nyckelord :Risk; risk tolerance; demographic factors; financial risk taking.; Risk; riskbenägenhet; demografiska faktorer; finansiellt risktagande.;

  Sammanfattning :  The purpose is to investigate whether there are any significant differences in risk                                                             tolerance in equity investments between the genders. Further, the study intends to                                                        investigate wether independent factors such as age, income, education and                                                                  confidence effects the risk tolerance of an individual. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet i läkemedelsordination vid hypertoni : med koppling till Orems egenvårdteori – en deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Hedenborg Högqvist; Frida Westerlund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypertoni är ett stort och utbrett hälsoproblem världen över. Det krävs följsamhet i läkemedelsbehandlingen för att minska risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt renala sjukdomar. Omvårdnadsteoretikern Orem har sin teoretiska grund i egenvården. LÄS MER